Stockholm Marathongruppen Folksam
Hem
Att springa ett långlopp
Före loppet
Under loppet
Efter loppet
Fråga doktorn
Vad är en skada?
Återvända till idrott efter skada
Smärta - symptombehandling
Muskelsträckningar
Stressfrakturer
Ljumskproblem hos löpare
Knän och löpning - generellt
Runner's knee
Jumper's knee
Underbensproblem hos löpare
Hälsporre
Fotledsstukning
Skavsår och blåsor (SoB)
Skoval
Andningsbesvär
Anemi hos löpare
Förkylning och träning
Mag-tarmsymptom vid löpning
Överträning
Efter-graviditets-träning – EGT
Instruktionsfilmer för töjning
Länkar
Kontakt
Muskelsträckningar

Sträckning är en mindre sönderslitning av muskelvävnad. Sönderslitningen beror på att muskelkraften i rörelsen överstigit vävnadens hållfasthet, vilket kan ske då vävnaden inte är förbededd på kraftens storlek eller typ. Om vävnanden är förbededd, genom att utsätta vävnaden för successivt ökande kraft och olika typer av påfrestning, ökas hållfastheten och förmågan att utstå belastning.Se över löptekniken
En muskel är oftast som svagast och mest utsatt för tension (spänning) i sitt mest utsträckta läge. Därför bör sådant undvikas när man tar ut stor stor kraft, då det ofta är i dessa lägen som muskelbristningar uppstår. Typexempel är då man spurtar i löpningen och tar ut löpsteget, och råkar ut för muskelsträckning i lårets baksida. Genom att ändra löptekniken och se till att muskeln inte är stram kan sådana lägen undvikas, vilket minskar skaderisken.Träna koordination
Sönderslitning kan också ske vid rörelse som muskeln inte är van t ex då vinkeln på kraften ändras, på samma sätt som ett papper: Man kan hänga många kilo i ett A4-papper om det anbringas rakt, men om pappret vrids brister det omgående. I muskeln sker det då musklerna inte arbetar i sekvens, då de är dåligt koordinerade. Genom att träna koordination kompenserar muskeln för detta och håller för snedbelastningen.


Akut behandling
Vid muskelbristningen uppstår en blödning. Blödningen startar en inflammation, med bl a svullnad och smärta, vilket är kroppens läkningsmekanism och sätt att motverka ytterligare skada. Genom att snabbt förhindra att blödningen fortsätter, genom t ex tryck med elastlinda, kan man begränsa den efterföljande inflammationen, vilket förkortar läkningstiden. När inflammationen väl uppstått kan den i sitt akuta skede (första 2-3 veckorna) behandlas med antiniflammatoriska läkemedel (t ex Magnecyl, Ipren, Voltaren).


Rehabilitering
När väl skadan inträffat är det av största vikt att efter akutfasen (första dygnen) komma igång med rehabiliteringen, för att minimera ärrvävnaden och få en fin regelbunden läkning. Risken är annars stor att läkningen blir oregelbunden och att det bildas en ärrvävnad som kan störa muskelns funktion.
Beroende på storleken på bristningen får man anpassa behandling, massage och lättare stretching, vilket man börjar med redan vecka 1. Steg 2 är komma igång med att belasta muskeln stegvis med styrke- och koordinationövningar.

Det är också av vikt att kontrollera styrkeförhållandet mellan den skadade muskeln och dess antagonist. Om det handlar om skada på lårets baksida är ofta den motbalanserande muskeln på lårets framsida relativt för stark, varför balansen mellan dessa måste förstärkas.

I många fall finner man också att stabiliteten I bålen är svag, vilket kommer att leda till ett felaktigt rörelsemönster i löpningen, och denna måste då tränas.

Vad man kan göra för att förebygga och behandla – how-to-do-lista:

* Stretching
* Koordinationsträning
* Ordenlig uppvärmning
* Långsam upptrappning av ny träning
* Bålstabilitetsträning