Stockholm Marathongruppen Folksam
Hem
Att springa ett långlopp
Före loppet
Under loppet
Efter loppet
Fråga doktorn
Vad är en skada?
Återvända till idrott efter skada
Smärta - symptombehandling
Muskelsträckningar
Stressfrakturer
Ljumskproblem hos löpare
Knän och löpning - generellt
Runner's knee
Jumper's knee
Underbensproblem hos löpare
Hälsporre
Fotledsstukning
Skavsår och blåsor (SoB)
Skoval
Andningsbesvär
Anemi hos löpare
Förkylning och träning
Mag-tarmsymptom vid löpning
Överträning
Efter-graviditets-träning – EGT
Instruktionsfilmer för töjning
Länkar
Kontakt
Överträning

Överträning definieras formellt som "obalans mellan träning och återhämtning resulterande i allvarliga och förlängda uttröttningssymptom". När man tränar eller arbetar bryts kroppens vävnader, såsom muskler och skelett, ner. En av de första symptomen på överträning är ihållande träningsvärk. Därför behöver kroppen vila för att återhämta sig, och vid rätt betingelser bygger den dessutom upp något lite mer än det som fanns innan och blir mer hållfast, effektivare och starkare, vilket är all tränings mål. De återhämtningsfaktorer som är akut och viktigast är vila, sömn, avslappning och näring.Två typer
När man tränar hårt bryts inte bara kroppen ner, utan man upplever också en psykisk påfrestning p g a smärta, stress och upplevelsen av fysisk uttröttning. Om återhämtningsfaktorerna uteblir eller minskar sker en långsammare eller utebliven återhämtning av psyke och vävnader, vilket på sikt kan få allvarliga följder.

Man räknar med två typer av överträningssymptom, en "överaktivitetstyp" (typ 1) och en "apatityp" (typ 2), där typ 2 skiljer sig något enligt nedanstående punkter. När symptomen funnits med eller ökat på sig en tid finns risk för kroniska besvär, vilket då kallas "överträningssyndrom".

Typ 1 - överaktivitetstypTyp 2 - apatityp
 • Ökad vilopuls
 • Minskad prestationsförmåga (psyk o fys)
 • Minskad aptit
 • Viktminskning
 • Fördröjd återhämtning efter träning
 • Ökad irritabilitet
 • Ökad känslomässig instabilitet
 • Störd nattsömn
 • Förlust av träningsmotivation
 • Ökad skadefrekvens
 • Ökad infektionsfrekvens
 • Minskad styrka
 • Låg vilopuls
 • Lågt blodsocker
 • Mental och fysisk tröghet


 • Förebygg
  Överträning kan förebyggas genom att reglera träning, sömn, återhämtning och näringsintag.

  Tänk även på följande:
 • Variera intensiteten i träningen
 • Variera tiden du tränar
 • Variera innehållet i träningen och undvik monotoni
 • Planera träningen och följ din träningsplanering
 • Var uppmärksam på tidiga symptom
 • För gärna träningsdagbok där du antecknar vilopuls, hälsotillstånd och betyg på träningspassen
 • Undvik snabb träningsökning
 • Träna inte när du har en infektion i kroppen


 • När symptom redan uppkommit är det viktigt att behandla i tid och ta symtomen på allvar. Vid träningsvärk är det nödvändigt med vila från aktivitet under 3-5 dagar. När ett helt syndrom av överträning uppkommit är helt träningsuppehåll under längre tid, ibland flera månader, och idrottsläkarkontakt nödvändig. Man bör då inrikta sig på att lokalisera och diagnosticera orsakerna samt upprätta en rehabiliteringsplan, men även i tid sätta in alternativa aktiviteter för att undvika träningsabstinens, som ytterligare kan förvärra läget.