Stockholm Marathongruppen Folksam
Hem
Att springa ett långlopp
Före loppet
Under loppet
Efter loppet
Fråga doktorn
Vad är en skada?
Återvända till idrott efter skada
Smärta - symptombehandling
Muskelsträckningar
Stressfrakturer
Ljumskproblem hos löpare
Knän och löpning - generellt
Runner's knee
Jumper's knee
Underbensproblem hos löpare
Hälsporre
Fotledsstukning
Skavsår och blåsor (SoB)
Skoval
Andningsbesvär
Anemi hos löpare
Förkylning och träning
Mag-tarmsymptom vid löpning
Överträning
Efter-graviditets-träning – EGT
Instruktionsfilmer för töjning
Länkar
Kontakt
Anemi hos löpare

Blodvärden
Anemi hos löpare är inte samma sak som löparanemi. Anemi anger låg hemoglobinhalt (Hb) i blodet. Normalt Hb är för män över 130 g/L och för kvinnor över 120. Hemoglobin är det röda ämnet i blodkropparna som transporterar syre från lungor ut i kroppen. Den vanligaste orsaken till anemi är brist på järn, men även brist på vitamin B12, blödningar (t ex menstruation), infektion, utmattning genom frekvent träning, glutenintolerans (celiaki) och andra sjudomar kan ge anemi. Elittränande ligger i genomsnitt något längre (5-10 enheter) i Hb än genomsnittsindividen.

Blodkropparna brister
Löparanemi (footstrike anemia; marschanemi är samma sak), är som det det engelska namnet antyder en effekten av foten när den slår i löpunderlaget, när islagskrafterna slår sönder de röda blokropparna i kärlsystemet, s k hemolys. Man kan se samma fenomen hos bl a simmare och rodare (och hos personer med mekanisk hjärtklaff) men i mindre omfattning.
Även om löparen använder välplanerade och väl konstruerade sko kan detta tillstånd uppstå. Förekomsten av löparanemi varierar för övrigt med mängden löpning som utförs. Risken för löparanemi kan minskas genom att löpa på mjukare underlag och bära väldämpande skor och sulor som sprider löptrycket optimalt i fötterna.
Symptom
Effekten av att vara anemisk är att man får sänkt kondition; man blir flåsigare vid ansträning och hjärtat slår fortare. Effekten av järnbrist, förutom anemi, är f f a trötthet/utmattning, då den snabba delen av energiomsättningen i cellerna är enzymatiskt beroende av järn. Som löpare bör anemi och/eller järnbrist misstänkas om dessa symtom uppstår eller vid oförklarlig försämring i planerad träning.